Bijeenkomst

Bijeenkomst

Inloop vanaf 19:30 uur.

De bijeenkomst zal worden gestart met een korte Afdelingsledenvergadering.

Hierin zal:

  • de Algemene Vergadering van de NGV van 20 november a.s. worden voorbereid en zal de afgevaardigde namens de Afdeling Gooiland worden aangewezen (de vergaderstukken zijn beschikbaar op: ngv-gooiland.nl/algemene-vergadering-ngv);
  • het jaarplan 2022 (en de raming van baten en lasten) voor onze afdeling worden besproken (beschikbaar op: ngv-gooiland.nl/afdelingsverslagen);
  • de verkiezing van leden van het afdelingsbestuur plaatsvinden. De aftredende voorzitter is opnieuw beschikbaar voor de periode 2021-2024. Tegenkandidaten dienen uiterlijk één week voor 3 november schriftelijk (ondertekend door minstens vijf leden) aan de secretaris-goi@ngv.nl te worden gemeld.
    Bij de secretaris kan natuurlijk ook interesse voor andere bestuursfuncties worden opgegeven.

Spreker op deze avond is Bert Keers (Hoofd Cluster Decoraties van het Ministerie van Defensie). Hij zal een presentatie geven over Militaire Onderscheidingen.

Mocht u specifieke vragen hebben voor de heer Keers over dit onderwerp, dan kunt u die van te voren opgeven bij: secretaris-goi@ngv.nl.